Thursday, October 26, 2006

Brand llydan

Chydig iawn o bobl allai ddadlau'n llwyddianus fod broadband yn beth gwael. Mi faswn i'n cael trafferth mawr - tan y noson o'r blaen pan ddes i ar draws cyfres o'r enw Tipit ar wefan s4c. All geiriau ddim gwneud cyfiawnder a pha mor uffernol ydi'r rhaglen yma. Mae "ffacin shit" yn dod yn agos ond ddim cweit yn hitio'r marc. Mi ges i ebost heddiw yn chwilio am gystadleuwyr ar gyfer ail gyfres o'r borefest yma. "Does dim angen profiad blaenorol o Tipit" yn ol yr ebost; doeddwn i ddim yn siwr os oedd hyn yn golygu bod nhw'n gobeithio cael (an)ffodusion oedd heb weld y gyfres gynta (you lucky things) neu yn trio dweud wrth tipit virgins nad oes ganddyn nhw unrhywbeth i'w ofni gan frenhinoedd tipit. Too right - mae gan dri mwnci gymaint a siawns ag unrhywun yn y gem o lwc pur yma. Dwi'n ystyried anfon syniad am gem gwis o'r enw "Taflu'r golomen" at s4c. Gem o sgil gydag darnau bach o arian a wal frics gafodd ei gwahardd yn un o ysgolion Bangor circa 1990. Neu falla "Caeau Gleision" lle mae timau o ffermwyr ifanc yn cystadlu i weld pwy all dyfu porfa gyflyma - mi all hwn hefyd gael ei streamio ar y we. Cliciwch yma i wylio gwair yn tyfu.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home