Thursday, October 26, 2006

Brand llydan

Chydig iawn o bobl allai ddadlau'n llwyddianus fod broadband yn beth gwael. Mi faswn i'n cael trafferth mawr - tan y noson o'r blaen pan ddes i ar draws cyfres o'r enw Tipit ar wefan s4c. All geiriau ddim gwneud cyfiawnder a pha mor uffernol ydi'r rhaglen yma. Mae "ffacin shit" yn dod yn agos ond ddim cweit yn hitio'r marc. Mi ges i ebost heddiw yn chwilio am gystadleuwyr ar gyfer ail gyfres o'r borefest yma. "Does dim angen profiad blaenorol o Tipit" yn ol yr ebost; doeddwn i ddim yn siwr os oedd hyn yn golygu bod nhw'n gobeithio cael (an)ffodusion oedd heb weld y gyfres gynta (you lucky things) neu yn trio dweud wrth tipit virgins nad oes ganddyn nhw unrhywbeth i'w ofni gan frenhinoedd tipit. Too right - mae gan dri mwnci gymaint a siawns ag unrhywun yn y gem o lwc pur yma. Dwi'n ystyried anfon syniad am gem gwis o'r enw "Taflu'r golomen" at s4c. Gem o sgil gydag darnau bach o arian a wal frics gafodd ei gwahardd yn un o ysgolion Bangor circa 1990. Neu falla "Caeau Gleision" lle mae timau o ffermwyr ifanc yn cystadlu i weld pwy all dyfu porfa gyflyma - mi all hwn hefyd gael ei streamio ar y we. Cliciwch yma i wylio gwair yn tyfu.

Saturday, October 21, 2006

Enfys, Enfys


Dwi newydd weld yr enfys mwyaf anhygoel. Os tasa fo'n raglen ar Bravo neu ITV2 mi fasa fo'n dod o dan y teitl "The World's Wierdest Weather" Dyna lle o'n i ar y driving range yn trio hitio pel golff yn syth ac yn bell - dau beth sydd yn bell o fod yn mutually exclusive yn fy myd i pan ddaeth y glaw i lawr mewn bwceidiau. Ond be ddilynodd oedd yn syfrdanol; enfys gyda bwa llawn. Mi oedd yn amhosib tynnu llun yr holl beth efo'r camera ar y ffon a dwi'n amau y basa wide-angle lens wedi cael trafferth hefyd. Ydi o'n gyd-ddigwyddiad bod pethau fel hyn yn dechrau ymddangos wrth i'r byd gynhesu?

Wednesday, October 11, 2006

Y Plynj

Dwi wedi bod yn meddwl ers tipyn y dylwn i fod yn cyfrannu i fywyd ar y blogospher, gwneud fy rhan ar gyfer y gymuned ag ati. "Ond be sgen i i'w ddweud fydda o ddiddordeb i bobl" ydy fy ymateb i bob tro. Ac felly mae'r blog yn cael ei adael ar y silff am wythnos arall. Wel gyfeillion nid oes rhaid aros mwyach. Dwi'n siwr eich bod chi'n ysu i glywed pa lyfr dwi'n ddarllen, pa ffilm dwi'n mynd i weld heno a faint dwi'n cysiro talu am dy. Dwi'n gobeithio y bydd Last King of Scotland, The Departed a Jesus Ma Hynny'n Lot yn ddigon i dagu'r chwilfrydedd 'na.
Edrych yn mlaen i weld The Departed ma rhaid i mi ddeud; dwi heb weld ffilm Scorcese dda ers Goodfellas, er fod na elfennau o Gangs of New York (hy perfformiad Daniel Day Lewis) yn arbennig o dda. Mae Last King of Scotland, stori ffuglen am ddoctor o'r Alban ddaeth yn confidant i Idi Amin yn arbennig o dda ac yn cael ei gwneud yn ffilm fydd yn cael ei dangos am y tro cyntaf yng ngwyl ffilm Llundain fis nesaf. Forest Whittaker yn chwarae rhan Idi Amin; Oscar nomination here we come methinks.